โรคเอสแอลอี (ตอนที่ 3) การวินิจฉัยและการรักษา

Published May 13, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/588906

โดย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 18 มี.ค. 2559 05:30

 

หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น ไม่แน่ใจว่า เป็นอาการของโรคเอสแอลอีหรือไม่ และจะมีแนวทางในการรักษาอย่างไร มาศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

การพยากรณ์โรค

แพทย์จะวินิจฉัยจากอาการข้างต้นร่วมกับอาการเฉพาะโรค และการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจเลือด เอกซเรย์ บางรายอาจต้องตัดเนื้อเยื่อไปตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัย

การรักษา

เนื่องจากโรคนี้มีความรุนแรงที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย การ รักษาจึงแตกต่างกันตามอาการของโรค บางรายให้เพียงยาแก้ปวดก็ดีขึ้น

การรักษาจะเน้นการควบคุมการกำเริบของโรคให้สงบโดยเร็ว และรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้โรคกำเริบอีก

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงขึ้นแพทย์จะให้ยาสเตียรอยด์ เช่น เพ รดนิโซโลน ตั้งแต่ขนาดต่ำถึงขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเป็น สัปดาห์หรือหลายเดือนขึ้นอยู่กับความรุนแรงและอวัยวะที่มีการอักเสบ บางรายอาจต้องให้ยาอื่นร่วมด้วย เช่น ยารักษามะเร็งบางชนิด ยากดภูมิคุ้มกัน บางรายอาจจำเป็นต้องใช้วิธีการเปลี่ยนถ่ายเลือดในการรักษา ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระบบอวัยวะที่มีการอักเสบ

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยเอส แอล อี มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเพราะมี ยาปฏิชีวะและยาลดความดันโลหิตที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลโรคนี้เพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่สามารถปฏิบัติได้เบื้องต้น คือการเฝ้าสังเกตอาการต่างๆ ที่เกิด ขึ้นกับร่างกายของเราและคนรอบข้าง หากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือไปทำการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและคลายกังวล ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานเพราะอาจจะสายเกินแก้ไข

นายแพทย์กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: