โรคต่อมลูกหมากกับชายสูงวัย (ตอนที่ 3) ค่า PSA

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/601521

โดย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 15 เม.ย. 2559 05:01

 

ค่า PSA ควรเริ่มตรวจเมื่ออายุเท่าใด ?

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะของประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่า สำหรับ ผู้ชายที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ยังไม่มีความจำเป็นต้องตรวจ PSA เพราะประโยชน์จาก การตรวจนั้นมีน้อยมากและไม่มีผลอะไร สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 40–54 ปี แนะนำให้ ตรวจในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก สำหรับผู้ที่มีอายุ 55–69 ปี สามารถตรวจ PSA ได้ เพื่อเป็นการตรวจเช็กอาการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า การตรวจ PSA ในประชากร 1,000 คน จะ ป้องกันการเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากได้ 1 คน ส่วนคนที่อายุมากกว่า 70 ปี จะตรวจ PSA หรือไม่นั้นควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดตายตัวสำหรับช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการตรวจ PSA และข้อแนะนำนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ข้อมูลในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า กลุ่มประชากรที่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดคือกลุ่มอายุ 55-69 ปี ฉะนั้นก่อนทำการตรวจ ผู้ป่วยควรพบแพทย์ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถึงประโยชน์และความเสี่ยงของการตรวจ PSA ที่จะได้รับ เพื่อตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย

การดูแลต่อมลูกหมาก

สำหรับการดูแลสุขภาพของต่อมลูกหมาก โดยทั่วไปมีการศึกษาพบว่า โรค ของต่อมลูกหมากมีความเกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome) ดัง นั้นจึงมีการแนะนำให้ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ลดน้ำหนักส่วนเกิน งดสูบ บุหรี่ ลดการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดง สำหรับสารอาหารที่อาจจะสามารถ ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ คือ สารไลโคปีน (Lycopene) ซึ่งพบมากในมะเขือเทศ และพบว่าหากนำมะเขือเทศไปปรุงสุกในน้ำมันเล็กน้อยก่อนรับประทาน สารไลโคปีน จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี

นายแพทย์เปรมสันติ์ สังข์คุ้ม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s