โรคต่อมลูกหมากกับชายสูงวัย (ตอนที่ 2) มะเร็งต่อมลูกหมาก

Published May 13, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/601520

โดย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 8 เม.ย. 2559 05:01

 

ศุกร์สุขภาพสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำเสนอเกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากกับชายสูงวัย สำหรับศุกร์นี้เป็นการนำเสนอสาระน่ารู้ว่าโรคต่อมลูกหมากโตนี้จะกลายเป็น มะเร็งต่อมลูกหมากได้หรือไม่ ติดตามสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้จาก คอลัมน์นี้ได้เลยครับ

สิ่งที่ผู้ชายหลายคนกังวล คือ ถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วจะเป็นมะเร็งต่อมลูก หมากหรือไม่ ตามปกติต่อมลูกหมากโตจะไม่กลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่มี โอกาสพบร่วมกันได้ บางคนอาจเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโดยไม่แสดงอาการใดๆ ก็ได้เช่นกัน จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าผู้ชายทั่วไปจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ที่ ร้อยละ 16.72 ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีความ เสี่ยงเป็นเท่าใด แต่โดยทั่วไปความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในคนที่ครอบครัวมีประวัติญาติ สายตรงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

ในการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ปัจจุบันจะใช้การตรวจร่างกายทาง ทวารหนักร่วมกับการตรวจเลือดหาค่า PSA (Prostate Specific Antigen) ในคนที่ เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสพบค่า PSA สูงกว่าปกติ หรือภาวะบางอย่างที่ ทำให้ค่า PSA สูง เช่น ภาวะต่อมลูกหมากอักเสบ การใส่สายสวนปัสสาวะ การส่อง กล้องกระเพาะปัสสาวะ หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตธรรมดาบางคนก็

มีค่า PSA สูงกว่าค่าปกติ โดยที่ตรวจไม่พบมะเร็งแต่อย่างใด (ทั้งนี้ค่า PSA ที่ต่ำอาจ เกิดจากยารักษาต่อมลูกหมากโตบางชนิด)

ดังนั้นในการแปลผล แพทย์จำเป็นต้องทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมถึง อาจมีการส่งตรวจอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อหาสาเหตุของค่า PSA ที่ขึ้นสูง และ อาจรวมถึงการตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ชัดเจน เพื่อจะได้ เป็นแนวทางในการรักษาได้อย่างถูกวิธี

นายแพทย์เปรมสันติ์ สังข์คุ้ม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: