มาตรการระยะสั้น ที่ได้ผลระยะยาว

Published April 29, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07016011158&srcday=2015-11-01&search=no

วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 21 ฉบับที่ 384

คลินิกค้ำประกัน

โดย…มิสเตอร์ บสย.

มาตรการระยะสั้น ที่ได้ผลระยะยาว

สวัสดีครับ ผู้อ่านทุกท่าน มิสเตอร์ บสย. กลับมาพบกับผู้อ่านอีกครั้ง ฉบับนี้เรามาตอกย้ำถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ซึ่งได้รับการอนุมัติมาไม่นานนี้คือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2558 วงเงิน 1 แสนล้านบาท ซึ่ง บสย. มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 19 ธนาคารพันธมิตร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา

จนถึงวันนี้ บสย. ได้เดินเครื่องอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้วจำนวนมาก โดยตัวเลขการค้ำประกัน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 คิดเป็นวงเงินอนุมัติแล้วเกือบ 4 พันล้านบาท โดยมาจาก 12 ธนาคาร ซึ่งมีท็อป 5 ที่ส่งคำขอเข้ามามากที่สุดคือ ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก์) และธนาคารกรุงเทพ สังเกตได้ว่า 4 ใน 5 ธนาคาร ล้วนเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ที่หลายปีหลังต่างหันมาให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากมาตรการนี้คือ ด้วยระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการที่กำหนดไว้ที่ 30 มิถุนายน 2559 นี่จึงถือเป็น “มาตรการระยะสั้น” ที่รัฐบาลภายใต้หัวเรือใหญ่ที่คุมนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี เร่งปล่อยออกมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็น “ตัวจักร” สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า

นั่นเองทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บสย. และสถาบันการเงินทั้ง 19 แห่ง ต้องเร่งขับเคลื่อนให้วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 1 แสนล้านบาท ลงไปถึงผู้ประกอบการ SMEs ให้มากที่สุด

ท่านผู้อ่านลองคิดตามผมว่า ด้วยจำนวนเอสเอ็มอีกว่า 2.7 ล้านราย หากสามารถได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินง่ายขึ้น เพื่อนำไปหมุนเวียนในธุรกิจ นำมาต่อยอดจนสามารถขยายกิจการให้เจริญเติบโต หรือบางรายก้าวไปไกลมากกว่าในประเทศ รับกับโอกาสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ที่มาถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นผลสืบเนื่องในระยะยาวที่จะทำให้เกิดการหมุนเงินในเศรษฐกิจไทยได้อีกไม่รู้จบ

จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 5 ปรับปรุงใหม่นี้ แม้จะเป็น “มาตรการระยะสั้น” แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมากกว่านั้นคือ “ผลในระยะยาว” ที่รอการเก็บเกี่ยว

เมื่อดูจากตัวเลขค้ำประกันที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านมากว่า 1 เดือน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการผลักดันมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของภาครัฐ ที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง บสย. และธนาคารพันธมิตรร่วมกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs

ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 5 ปรับปรุงใหม่นี้ รัฐบาลรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ SMEs ต่อเนื่อง 4 ปี (แบบขั้นบันได) โดยในปีแรกรัฐเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม (ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน) ส่วนปีที่ 2 รัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมให้ 1.25% ปีที่ 3 ในอัตรา 0.75% และปีที่ 4 ในอัตรา 0.25% คิดเป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลจ่ายแทนผู้ประกอบการ SMEs ตลอด 4 ปี รวม 4,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือภาระค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการ SMEs ที่สูงกว่าทุกครั้งที่ บสย. เคยดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ SMEs

นอกจากโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 5 ปรับปรุงใหม่ วงเงิน 1 แสนล้านบาท ตัวนี้แล้ว รัฐบาลยังเข็นอีกหลาย “มาตรการระยะสั้น” ออกมาในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2558 เพื่อต้องการกระตุ้นการจับจ่าย และการลงทุนของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

วันนี้ภาพความร่วมมือ และบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยเดินไปข้างหน้าได้ จึงเด่นชัดขึ้นๆ โดยมีผู้ประกอบการ SMES เป็น “หัวใจ” สำคัญในยุทธศาสตร์นี้

ผู้ที่กำลังวางแผนขอสินเชื่อธนาคาร หรือใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 5 ปรับปรุงใหม่ ของ บสย. สามารถติดต่อที่ธนาคาร โดยแจ้งพนักงานว่าต้องการให้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ หรือติดต่อที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บสย. โทรศัพท์ (02) 890-9999 และเว็บไซต์ http://www.tcg.or.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: