สัมมนาวิชาการ เรื่อง เปิดโปงปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมนพืชและสารพัดสารเร่งทางใบ

Published April 19, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล :  สมาคม ดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/o.sfst

สมาคมดินปุ๋ย0

 

 

เชิญชวนสมาชิกสมาคม และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

เรื่อง เปิดโปงปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมนพืชและสารพัดสารเร่งทางใบ
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม801 กรมพัฒนาที่ดิน

– สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!!!
– บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 800 บาท
รายละเอียดการสัมมนาตามภาพด้านล่าง

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 02-940-6472

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: