แอ่วเหนือสำรวจ ‘ตลาดนัดเกษตร’ สีเขียว

Published March 27, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160313/223993.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559
แอ่วเหนือสำรวจ 'ตลาดนัดเกษตร' สีเขียว

ท่องโลกเกษตร : แอ่วเหนือสำรวจ ‘ตลาดนัดเกษตร’ สีเขียว ผนึกเครือข่ายครอบครัววิทยุ ม.ก.สู่ชุมชน : โดย…สุรัตน์ อัตตะ

                    ทุกวันเสาร์แรกของเดือนจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยพืชผักปลอดสารพิษที่ผู้ผลิตในเครือข่ายครอบครัวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยุม.ก.เชียงใหม่) หมู่ 5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นำวางจำหน่ายภายในบริเวณสถานีที่ถูกแปรสภาพให้เป็นตลาดนัดย่อมๆ เพื่อเป็นสถานที่นัดเจอระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคมาอย่างยาวนานกว่า 3 ปีแล้ว ขณะที่พื้นที่บางส่วนของสถานีจัดแบ่งให้เป็นแปลงสาธิตของสมาชิกในเครือข่าย โดยผลผลิตก็จะนำมาจำหน่ายด้วยเช่นกัน
                    “ท่องโลกเกษตร” อาทิตย์นี้ติดตามคณะผู้บริิหารและกรรมการสถานีวิทยุ ม.ก. นำโดย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานี และรศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ กรรมการแอ่วเหนือเพื่อสำรวจตลาดนัดสีเขียว จัดโดยสมาชิกเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี เช้าตรู่วันเสาร์ต้นเดือนแผงค้าพืชผักและผลไม้ตั้งเรียงรายอยู่ภายใต้สถานี ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ทั้งเป็นลูกค้าประจำและต่างถิ่นต่างทยอยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าตามที่ต้องการ สินค้าที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักผลไม้ อุปกรณ์ประกอบอาชีพการเกษตร ตลอดจนนวัตกรรมที่คิดค้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านแบบง่ายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ได้แก่ การใช้ขันอาบน้ำปลูกถั่วงอก การใช้ขวดน้ำดัดแปลงดักแมลงวันทองในสวนผลไม้ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีกิจกรรมการดีๆ อาทิ การสอนวิธีขยายพันธุ์มะม่วง  โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงแม่แตง ซึ่งการจัดตลาดนัดแต่ละครั้งจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป
                    ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมตลาดนัดเกษตรสีเขียวเพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ และเป็นช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรที่มีอาชีพด้านการเกษตร โดยผลผลิตของสมาชิกจะเป็พืชผักผลไม้ปลอดสารเคมี  เกษตรกรบางรายก็ได้รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับชาติมาแล้ว
                    “อย่าง ครูปทุม สุริยา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติก็นำผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้มาขายด้วย แล้วก็ยังเป็นวิทยากรสอนการจัดทำบัญชีฟาร์มให้ผู้สนใจที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดนัดด้วย ใครที่มานอกจากได้จับจ่ายสินค้าเกษตรปลอดสารแล้วยังได้ความรู้จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนตอนกิ่งมะนาว การทำเครื่องเพาะถั่วงอกโดยใช้ขันตักน้ำและอีกมากมายที่จะได้รับความรู้จากตลาดแห่งนี้” ผศ.อนุพร เผยระหว่างเดินเยี่ยมชมตลาด
                    ผอ.สถานีวิทยุ ม.ก. ระบุอีกว่า หลังตลาดนัดเกษตรสีเขียวดำเนินการมาเกือบ 3 ปีเต็ม ทำให้มีสมาชิกในเครือข่ายมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่ผ่านมาทำได้เพียงการจัดตลาดนัดเพื่อให้ผู้ผลิตนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและไม่ต่างไปจากตลาดนัดทั่วไป แต่จากนี้ไปตลาดแห่งนี้จะยกระดับเป็นตลาดนัดเกษตรสีเขียวที่มีผลผลิตมาขายตามความต้องการของลูกค้าด้วย เนื่องจากสถานีจะทำวิจัยสำรวจความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อจะได้มีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องด้วย
                    “สถานีได้เชิญอาจารย์พิชัย (รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ) จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ซึ่งท่านเป็นกรรมการในบอร์ดวิทยุด้วย มาสำรวจวิจัยในเชิงลึกเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการอ้างอิงในเชิงวิชาการและใช้การปรับปรุงพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐานและครบวงจรสามารถใช้เป็นต้นแบบให้ตลาดนัดอื่นๆ ได้ด้วย”
                    ธวัชชัย จันทร์ดี กรรมการวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้ผลิตที่นำผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือน โดยครั้งนี้นำผลไม้ในสวนข้างบ้าน อาทิ มะละกอ ฝรั่ง กล้วย ฟักข้าวและบางส่วนเป็นผลิตผลจากโครงการหลวง อาทิ หอม กระเทียม พริก ฯลฯ ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
                    “ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ เจอกันบ่อยๆ บางส่วนก็เป็นลูกค้าที่ฟังจากรายการวิทยุ ม.ก. ลูกค้าที่มาซื้อไม่ใช่ซื้อสินค้าแล้วกลับทันทีเหมือนตลาดนัดทั่วไป แต่จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายด้วย ข้อดีของที่นี่คือ ลูกค้าจะไม่มีการต่อรองราคาเพราะเขารู้ว่าเป็นสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ที่สำคัญเป็นสินค้าปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต” พ่อค้าคนเดิมระบุ
                    ขณะที่ศักดิ์ชัย รัตนพราว สมาชิกครอบครัวม.ก.เชียงใหม่ เจ้าของผลงานนวัตกรรมเด่นหลายอย่าง อาทิ เครื่องเพาะถั่วงอก โดยใช้ขันพลาสติกนำมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการเพาะถั่วงอกสำหรับรับประทานในครัวเรือน และการดัดแปลงขวดน้ำพลาสติกมาทำเป็นเครื่องดักแมลงวันทองที่มาทำลายผลไม้ในสวน ถึงแม้ศักดิ์ชัยจะไม่นำผลงานมาจำหน่ายในครั้งนี้แต่ก็ได้ตั้งกลุ่มเสวนาขั้นตอนการประดิษฐ์ พร้อมถ่ายทอดเคล็ดลับต่างๆ ให้ผู้สนใจมาร่วมรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ
                    สำหรับสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เริ่มขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมกสิกรรม ขอใช้ที่ดินของสถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่) เพื่อเป็นที่ก่อสร้างที่ทำการสถานีพร้อมห้องส่งกระจายเสียงและติดตั้งเสาอากาศของสถานีวิทยุ ม.ก. การติดตั้งเสาอากาศและติดตั้งเครื่องส่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2507 จนแล้วเสร็จและทดลองออกอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2507 รศ.พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ได้กำหนดเอาวันที่ 22 มกราคม 2508 เป็นวันเปิดสถานีอย่างเป็นทางการหลังจากทดลองออกอากาศไปและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากผู้ฟังและได้ย้ายมาอยู่ที่ 301/1 หมู่ 5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2533 จนถึงปัจจุบันและมีเครือข่ายส่งกระจายเสียงไปยังภูมิภาคต่างๆ ภาคเหนือ ม.ก.เชียงใหม่, ภาคอีสาน ม.ก.ขอนแก่น และภาคใต้ ม.ก.สงขลา
———————
(ท่องโลกเกษตร : แอ่วเหนือสำรวจ ‘ตลาดนัดเกษตร’ สีเขียว ผนึกเครือข่ายครอบครัววิทยุ ม.ก.สู่ชุมชน : โดย…สุรัตน์ อัตตะ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: