‘บ้านสระพัฒนา’แปรรูปเห็ดปลอดภัยตราHappy life

Published March 27, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160318/224299.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559
‘บ้านสระพัฒนา’แปรรูปเห็ดปลอดภัยตราHappy life

ทำมาหากิน : ‘บ้านสระพัฒนา’ แปรรูปเห็ดปลอดภัย ตรา Happy life เอาใจคนรักสุขภาพ : บายไลน์…สุรัตน์ อัตตะ

      การแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย นอกจากเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แล้วยังช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดสู่ผู้บริโภคอีกด้วย  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ภายใต้การนำของ “ธณัส รัตนแสงศรี” หนุ่มนักเรียนนอก ดีกรีปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ที่หันมาเอาดีอาชีพเกษตรกรรม โดยรวมกลุ่มชาวบ้านใน ต.สระพัฒนา เพาะเห็ดอินทรีย์แล้วนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย ภายใต้ตราสัญลักษณ์ทางการค้า Happy Life ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักการจีเอ็มพี
      ธณัส รัตนแสงศรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดบ้านสระพัฒนา ย้อนที่มาของกลุ่มแก่คณะสื่อมวลชนจากกรมประชาสัมพันธ์โดยระบุว่าเกิดจากการรวมกลุ่มชาวบ้านเพาะเห็ดหลากหลายแบบไร้สาร อาทิ เห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดนางรมฮังการี เป็นต้น โดยระยะแรกสนับสนุนให้ประกอบเป็นอาชีพเสริมโดยใช้แรงงานในครัวเรือนช่วยกันสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้ชาวบ้านในชุมชน ก่อนจะจัดทะเบียนก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเวลาต่อมา
      “ระยะแรกพวกเรายังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเห็ดมากนัก จึงเริ่มต้นลงทุนซื้อก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏานมาเปิดดอกเอง โดยเริ่มจาก 2 โรงเรือนแต่ละโรงเรือนสามารรถบรรจุก้อนเห็ดได้ 2,000 ดอก จากนั้นจึงทดลองปลูกเห็ดหลินจือสายพันธุ์จี 2 โดยดูแลตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 100% โดยเริ่มต้นจาก 1 โรงเรือน โรงเรือนละ 2,000 ก้อนเช่นกัน หลังจากคัดเลือกเห็ดหลินจือที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มไปตรวจสอบคุณภาพกับ อย. ปรากฏว่า สินค้าของเรามีสารสำคัญอยู่ในปริมาณที่สูงมากตรงกับความต้องการของตลาด ทุกวันนี้เห็ดหลินจือของเรากว่า 80% ป้อนให้องค์การเภสัชกรรม” ประธานกลุ่มคนเดิมเผย
      ประธานกลุ่ม ระบุอีกว่า ส่วนที่เหลือจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เห็ดหลินจือตากแห้ง จำหน่ายให้ผู้สนใจทั่วไปในกิโลกรัมละ 2-3 พันบาท และผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดหลินจือ ซึ่งมี 2 รสชาติ ได้แก่ รสน้ำผึ้งและรสเก๊กฮวย มีอายุการเก็บนานประมาณ 2 ปี อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีผู้บริโภคให้การตอบรับน้ำเห็ดหลินจือดีมาก เนื่องจากมีผลการศึกษาทางเภสัชวิทยายืนยันว่าเห็ดหลินจือมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ต้านการเจริญเติบโตของเนื้องอกและเซลล์มะเร็ง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น นอกจากนี้เห็ดชนิดอื่นๆ ก็จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย อาทิ เห็ดโคนญี่ปุ่นอบกรอบ แหนมเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมปรุงรสสมุนไพร เป็นต้น
      “เพื่อเป็นการตอบสนองผู้บริโภคมากขึ้น ตอนนี้เราก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ ออกมา เช่น น้ำเห็ดหลินจือรสน้ำผึ้ง (ไม่ผสมน้ำตาล) เหมาะกับคนเป็นเบาหวาน น้ำเห็ดหลินจือผสมกระเจี๊ยบและพุทราจีน รวมถึงผสมน้ำมะขามเพิื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ ด้วย”
      ธณัสยอมรับว่า ผลิตภัณฑ์หลากหลายเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้หากกลุ่มไม่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ Small SMEs ในวงเงิน 1 ล้านบาท จากเอสเอ็มอีแบงก์ มาใช้เป็นทุนหมุนเวียนและจัดซื้อเครื่องจักรทำให้กระบวนการผลิตได้มาตรฐานตามหลักการจีเอ็มพี และเอสเอ็มอี แบงก์ ยังแนะนำองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งช่วยในการขยายช่องทางการตลาดอีกด้วย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระพัฒนาส่งจำหน่ายให้ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น เลมอนฟาร์ม สันติอโศก ห้างเดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรี่ยม ฟู้ดแลนด์ทุกสาขา และศูนย์รวมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ จ.นครปฐม
      นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดบ้านสระพัฒนา ภายใต้ตราสัญลักษณ์สินค้า “Happy Life” ที่ผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพ สนใจผลิตภัณฑ์โทร. 08-9699-4624 ได้ตลอดเวลา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: