กระจกสีผสานศิลปะพ่นทราย งานสร้างรายได้คน ‘ควนโนรี’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160129/221373.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559
กระจกสีผสานศิลปะพ่นทราย งานสร้างรายได้คน 'ควนโนรี'

ทำมาหากิน : กระจกสีผสานศิลปะพ่นทราย งานสร้างรายได้คน ‘ควนโนรี’ : โดย…พรนภา สวัสดี

                      วัสดุจากแถบยุโรป มาผสมผสานเป็นลวดลายวัฒนธรรมของประเทศไทย ด้วยฝีมือจากกลุ่มอาชีพงานกระจกสีและงานพ่นทรายบ้านควนโนรี ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นำโดยเพ็ญพิมล แก้วแกมเพชร ประธานกลุ่มมาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในจังหวัดบ้านเกิด
                      เพ็ญพิมล แก้วแกมเพชร ประธานกลุ่มอาชีพงานกระจกสีและงานพ่นทรายบ้านควนโนรี วัย 46 ปี ย้อนอดีตเมื่อหลายปีก่อนใน จ.ปัตตานี ไม่มีงานประเภทนี้ เมื่อได้รับโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้อาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำความรู้ที่ได้กลับมาสร้างงานในพื้นที่บ้านเกิด โดยเริ่มจากทำเป็นงานแบบเล็กๆ เพียงคนเดียวกว่า 3 ปี เนื่องจากไม่มีคนรู้จักงานประเภทนี้ ด้วยอยากจะหาโอกาส หารายได้ให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนที่สนใจ จึงพัฒนามาเป็นกลุ่มอาชีพ ทำให้ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการทำอย่างจริงจังจนสามารถนำมาพัฒนาสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว ภายใต้สัญลักษณ์รูปมือที่รองรับดอกบัว จึงเป็นสิ่งที่แทนความหมายของความรู้สึกได้เป็นอย่างดี
                      “งานกระจกสี ศิลปะสมัยโกธิค รุ่งเรืองในแถบยุโรป เป็นงานที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ซึ่งส่วนมากจะเห็นอยู่ในโบสถ์ เครื่องมือ และวัสดุมีราคาค่อนข้างสูง มีน้อยคนที่จะรู้จักวิธีการทำ” เพ็ญพิมล แจงพร้อมบอกว่า
                      กระจกสีเป็นวัสดุสำคัญของงานนั้น สั่งมาจากร้านค้าในกรุงเทพฯ ที่นำเข้ามาจากยุโรป เป็นร้านเดียวกันกับที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนำมาใช้ ที่มีคุณภาพและไว้ใจได้ เพราะได้รับคำแนะนำมาจากอาจารย์ที่เป็นผู้สอนอาชีพให้ตอนที่ศึกษาอยู่ที่นั่น
                      “ทุกครั้งที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ มีอาจารย์คนนี้ที่คอยให้คำปรึกษา ให้การช่วยเหลือตลอด จึงมั่นใจว่าทุกอย่างที่ได้รับจากคำแนะนำ มีคุณภาพและดีที่สุดแน่นอน”
                      ปัจจุบันนำงานกระจกสีมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศไทย ใช้ตัวกระจกของแถบยุโรป แต่นำมาผลิตเป็นลวดลายที่แสดงถึงวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย อาทิ แก้วน้ำ ที่มีการใส่ลวดลายของนกพิราบคาบกิ่งมะกอก ซึ่งบ่งบอกถึงสันติภาพของชายแดนใต้
                      เพ็ญพิมล ระบุอีกว่า กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เน้นเฉพาะเพียงคนกลุ่มใดเป็นหลัก แต่ต้องการให้คนที่มีรายได้ในทุกระดับสามารถซื้อได้ มีชิ้นงานหลากหลายแบบ ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตั้งแต่ 50 บาทไปจนถึงหลักหมื่น แล้วแต่รูปแบบ การใส่สีและรายละเอียดของลวดลายที่ใส่ลงบนชิ้นงาน ตอนนี้ที่มีราคาสูงที่สุดเป็นงานโคมไฟภาพประดับพ่นทรายและภาพประดับพ่นทรายรูปสัตว์มงคล ราคาอยู่ที่หลักหมื่น
                      ส่วนงานโคมไฟภาพประดับพ่นทราย เป็นงานที่ใช้ไอเดีย สร้างสรรค์ภาพ ลงบนงานกระจกธรรมดา อาทิ งานกระจกเงา กระจกใส กระจกใสเขียว และกระจกสีชา ที่นำมาใส่ลวดลายเข้าไป เป็นการเพิ่มมูลค่า ทำให้งานมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
                      “ตอนนี้การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบของการออกบูธตามงานต่างๆ ทั้งในชุมชน จังหวัดและต่างจังหวัด ถือได้ว่างานเสน่ห์ปัตตานีครั้งนี้เป็นงานใหญ่ที่สุดที่นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับโอกาสจากพาณิชย์จังหวัด” ประธานกลุ่มแจง
                      พร้อมยอมรับว่า ผลิตภัณฑ์เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อป แม้ยังไม่ได้มีการคัดสรรดาว แต่มีการจดทะเบียนเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กับอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งการจดทะเบียนเป็นการรองรับว่าผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานตามที่หน่วยงานกำหนด ด้วยกำลังผลิตที่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการวางจำหน่ายในต่างประเทศ แต่มั่นใจว่าในอนาคตจะมีการส่งออกยังต่างประเทศแน่นอน โดยผู้ประกอบการคนไทยที่เปิดกิจการอยู่ในประเทศมาเลเซีย
                      สนใจผลิตภัณฑ์หรือรายละเอียดวิธีการทำติดต่อกลุ่มอาชีพงานกระจกสีและงานพ่นทราย ควนโนรี ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทร.08-9736-2543, 09-3719-4851 ได้ทุกวัน
—————–
(ทำมาหากิน : กระจกสีผสานศิลปะพ่นทราย งานสร้างรายได้คน ‘ควนโนรี’ : โดย…พรนภา สวัสดี)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s