ศรีประภัย อัดกระโทก เกษตรกรไร่นาสวนผสมคนเก่ง เมืองน้ำดำ

Published March 5, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05042150958&srcday=2015-09-15&search=no

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 27 ฉบับที่ 607

เศรษฐกิจพอเพียง

โอภาส มั่นคง โทร. (098) 960-6601, (061) 293-8494

ศรีประภัย อัดกระโทก เกษตรกรไร่นาสวนผสมคนเก่ง เมืองน้ำดำ

เรามาติดตามแม่บ้านเกษตรกรหัวไวใจสู้ นำครอบครัว จัดไร่นาสวนผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก สร้างรายได้สู่ครอบครัวอย่างยั่งยืน

คุณศรีประภัย อัดกระโทก อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เล่าว่า ครอบครัวตนเองได้รับความรู้จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เรื่องการจัดพื้นที่เพื่อทำการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณศรีประภัย มีสามีชื่อ คุณจอม อัดกระโทก เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ปัจจุบันดูแลความปลอดภัยบริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ คอยช่วยเหลือประชาชนเวลาเลิกงานและวันหยุดราชการ

ครอบครัวนี้ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำชลประทานไหลผ่านพื้นที่

สวนแห่งนี้ได้รับความสนใจจาก คุณภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คุณจารุวรรณ โพธิกุฏสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และอยู่ในความรับผิดชอบของ คุณชนิพนธ์ สงวนสัตย์ ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านพี่เลี้ยงในการส่งเสริมการเกษตร มี คุณประพาส บุญสุข เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สนับสนุนองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอมา

คุณศรีประภัย บอกว่า ปัจจุบัน ตนเองได้จัดระบบน้ำโดยใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว เจาะเป็นรูเล็กๆ แล้วให้น้ำพุ่งออกจากรูค่อยไหลซึมลงตามร่องสวน เป็นการใช้น้ำแบบประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด พื้นที่จัดไร่นาสวนผสมมีทั้งหมด จำนวน 16 ไร่ จัดไร่นาสวนผสม “ใช้ชื่อสวนเจ้าจอม” เน้นหนักไปทางด้านการปลูกไม้ผลเป็นหลัก มีพืชผัก คนอีสานนิยมเรียก ผักติ้ว ต้นโมง ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นในป่าตามธรรมชาติ มีรสเปรี้ยว ผู้บริโภคนิยมนำไปต้มใส่ปลา ไก่

แต่ละวัน จะเก็บยอดส่งขายเป็นรายได้เสริมทุกวัน การดูแลก็ไม่ยาก ให้น้ำ ให้ปุ๋ย มีการตัดยอดทุกวัน ยิ่งตัดมาก ต้นโมง ต้นผักติ้ว ก็ยิ่งแตกยอดออกมามาก สามารถเก็บเป็นกำเล็กๆ มีแม่ค้ามารับซื้อถึงสวน ราคาขายส่ง กำละ 4 บาท แม่ค้านำไปขายที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำละ 5 บาท ถึงตลาดที่กรุงเทพฯ จะตกกำละ 10 บาท ปัจจุบัน ได้ปลูกต้นโมงไว้ถึง 500 ต้น ต้นผักติ้ว 40 ต้น

คุณศรีประภัย บอกว่า ในบริเวณสวนเน้นการปลูกฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง พันธุ์กลมสาลี่ ถึง 11 ไร่ จำนวน 4,000 ต้น ปลูกมานานแล้ว จึงมีการรื้อทิ้งทำการปลูกใหม่ แทนต้นเดิม 5 ไร่ แปลงฝรั่งกำลังเก็บผลผลิตมี 6 ไร่ ในบริเวณแปลงปลูกยกร่องเป็นร่องจีน ปลูกบนสันร่อง

ส่วนในร่องจะมีการเลี้ยงปลานิล ปลากินพืชทุกชนิด สร้างรายได้เสริมอีกด้วย นอกจากนี้ ในสวนยังมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผลชนิดอื่นๆ เช่น ปลูกกล้วยน้ำว้า 200 กอ กล้วยหอมทอง 100 กอ กล้วยไข่ 200 กอ มะละกอ 100 ต้น กระท้อน 24 ต้น มะพร้าวน้ำหอม 150 ต้น มะยงชิด 60 ต้น มะม่วงพันธุ์บุญบันดาลและพันธุ์โชคอนันต์ มะม่วงแก้วและพันธุ์อื่นๆ จำนวน 100 ต้น ขนุนปลูกริมทางเดิน 9 ต้น มะนาว 35 ต้น มะกรูด 20 ต้น ละมุด 20 ต้น แก้วมังกร 10 ต้น

นอกจากนี้ ทางสวนยังมีการตอนฝรั่งและพันธุ์ไม้ผลอื่นๆ เป็นกิ่งพันธุ์จำหน่าย รวมหน่อกล้วยพันธุ์ดีเป็นรายได้เสริมอีกด้วย

เจ้าของยังแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวนาปีเป็นข้าวเจ้าพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ (เมล็ดสีดำ) ข้าวนาปรังเป็นข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 จำนวน 2 ไร่ ไว้บริโภค เหลือก็ส่งขายตามร้านค้าในตลาด ในสวนจะมีการเตรียมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ไว้ปรับปรุงบำรุงดินอยู่ตลอด

คุณศรีประภัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการตลาด ผลผลิตในสวนทุกชนิดจะส่งตลาดสดเช้า ทุ่งนาทอง ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เริ่มเวลา 01.00-12.00 น. ส่วนตลาดเย็นจะมีเครือข่ายมารับผลผลิตที่สวนนำไปขายที่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-20.00 น.

รายได้หลักจะได้จากฝรั่ง ผลผลิตออกตลอดปี วันหนึ่งๆ สามารถเก็บผลผลิตได้ 150-200 กิโลกรัม ขายส่ง กิโลกรัมละ 20-25 บาท ขายปลีก ราคา 30-35 บาท แล้วแต่ขนาดของผลฝรั่ง มะพร้าวน้ำหอมจะมีรายได้เดือนละ 2 ครั้ง ลูกค้าจะเก็บผลผลิตเอง ขายส่งอย่างเดียว ผลละ 4 บาท

รายเดือน มีรายได้จากผลผลิตกล้วยหอมทอง หวีละ 30-70 บาท กล้วยไข่ หวีละ 20-40 กล้วยน้ำว้า หวีละ 20-30 บาท แล้วแต่ขนาดของหวีกล้วย และยังมีผลผลิตพืชผักหลากหลายชนิดจำหน่ายเสริมกับผลไม้ทุกวันด้วย วันหนึ่งๆ มีรายได้สู่ครัวเรือน วันละ 1,500-4,000 บาท เป็นการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: