มาตรการช่วยเหลือ ส่งตรงถึงกองทุนหมู่บ้าน

Published March 5, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07038150958&srcday=2015-09-15&search=no

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 21 ฉบับที่ 381

คลินิกค้ำประกัน

โดย มิสเตอร์ บสย.

มาตรการช่วยเหลือ ส่งตรงถึงกองทุนหมู่บ้าน

สวัสดีครับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่รักทุกท่าน ก่อนอื่น ผมต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ SMEs ทุกท่านครับ ที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐ กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ภายใต้การนำทัพของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ที่เริ่มทำงานทันทีโดยให้ความสำคัญกับแผนงานเชิงรุก เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ปลุกกำลังซื้อให้กลับคืนมาอีกครั้ง ด้วยการเริ่มวางกรอบในการแก้ปัญหาทันที จุดประกายความเชื่อมั่นให้กับทั้งภาคธุรกิจ และ ผู้ประกอบการ SMEs ทันที

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระดับชุมชน และกระจายความเจริญเติบโตไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไป

หนึ่งในมาตรการที่กระทรวงการคลังนำเสนอ โดยพิจารณาเห็นว่าจะเป็นแนวทางการพลิกฟื้นเศรษฐกิจทางหนึ่งคือ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน

แนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ การให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ได้รับการจัดชั้นเป็นกองทุนระดับ A และ B จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท

มีเพียงเงื่อนไขเดียวของการให้ทุนสนับสนุนคือ ไม่ให้กองทุน Refinance หนี้เดิม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้กับกองทุน โดยยังกำหนดวงเงินสนับสนุนไว้ถึง 60,000 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีกจำนวน 30,000 ล้านบาท

ส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนั้น ได้กำหนดให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อกับกองทุน เป็นระยะเวลาถึง 7 ปี นับจากวันลงนามในนิติกรรมสัญญา และดำเนินการทำนิติกรรมสัญญา และกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กองทุน ให้สินเชื่อกับสมาชิกกองทุน โดยมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยคือ ในปีที่ 1-2 กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ส่วนในปีที่ 3-7 ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนทางการเงิน (Financing Cost) บวกด้วย ร้อยละ 1.0 ต่อปี

ผมเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เรียกว่า ลุ้นตามไปด้วยครับ เพื่อนำเรื่องราวดีๆ มาบอกต่อกับท่านผู้ประกอบการ SMEs นอกเหนือจากที่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ความช่วยเหลือ โดยช่วยในด้านการค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

ผมเชื่อมั่นว่า รัฐบาล ยังเตรียมพิจารณาอีกหลายมาตรการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs อย่างเต็มที่ อย่างน้อยๆ การขับเคลื่อนในการให้ความช่วยเหลือ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อประชาชนสุขใจ ของธนาคารออมสิน โดยมี บสย. ค้ำประกัน 100 เปอร์เซ็นต์ ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้นในเวลานี้ หากมีความคืบหน้าเรื่องการให้ความช่วยเหลือ SMEs มิสเตอร์ บสย. จะนำมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดี และร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกท่านครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: